Dārzeņkopība ir Māras sirdslieta kopš Latvijas Lauksaimniecības universitātes pabeigšanas. Patīk izzināt visu jauno šajā nozarē, mācīties un apmainīties pieredzē. Hobiju – ceļošanu Māra apvieno ar katras apceļotās valsts dārzeņkopības nozares iepazīšanu, iepazīstot dažādas audzēšanas metodes, iepazīstoties ar audzētājiem, izgaršojot dažādus ēdienus, gatavotus no dārzeņiem.