Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta, kas atrodas LLKC paspārnē, projektu vadītājs. Nodarbojas ar zivsaimniecības popularizēšanu Latvijā, organizē seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus, konferences, rīko pasākumus jauniešiem un palīdz mazajiem piekrastes uzņēmumiem ekonomiskajā izaugsmē.