Vairāk nekā 10 gadus strādājis starptautiskā auditoru kompānijā, kas devis nenovērtējamu pieredzi un zināšanas finanšu vadībā un uzraudzībā. Iegūtās zināšanas izmanto svētku “Lauki ienāk pilsētā” organizēšanā.