Biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” vadītājs un zinošs padomdevējs ikvienam bioloģiskajam lauksaimniekam – gan esošajam, gan zinātkāram iesācējam. Kopš 2015. gada ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. Gustavs atbalsta ilgtspējīgas un vidi saudzējošas lauksaimniecības attīstību Latvijā un ievērojot bioloģiskās saimniekošanas principus, vada arī pats savu bioloģisko saimniecību „Salenieki” Latgales pusē.